Wageningen University & Research - We@WUR
Expertise

9 personen gevonden.

PPetervanBaarlen Host-Microbe Interactomics0317 484 289 
HHermienvanBokhorst-van de Veen Fresh Food & Chains0317 480 198 
AAlexBossers Infectiebiologie0320 238 921 
DOCDalphyHarteveld Open Teelten0488 473 713 
IMIngeKrijger Agrarische Bedrijfstechnologie 
MEMarjoleinLof Milieusysteemanalyse 
BGBastiaanMeerburg Veehouderij & Omgeving0317 481 375 
IIvovan denNieuwenhuizen BU Microbiologische & Chemische Voedselanalyse06 15405361 
EEdoardoZaccaria Host-Microbe Interactomics0317 486 125