Wageningen University & Research - We@WUR
Postbus:9101
Postcode:6700 HB
Plaats:Wageningen
dr.ir.RHRixtBecx-Komduur beleidsmedewerker / secretaris college voor promoties / secretaris commissie wetenschappelijke integriteit0317 484 758 


MMerelArkenbout Beleidsmedewerker corporate governance 0317 484 286 
dr.ir.RHRixtBecx-Komduur beleidsmedewerker / secretaris college voor promoties / secretaris commissie wetenschappelijke integriteit0317 484 758 
NNelyvanBinsbergen-van Dulm Medew. Onderst. Besl.vormingsprocessen0317 482 523 
dr.PJAPauliendeBruijn Projectleider0317 483 215 
JEWAnneliesCoppelmans Ambtelijk Secretaris OR CS+, Vakbondsfunctionaris FNV-WUR0317 483 215 
mr.CPClairevanGemert-Beaumont Jurist0317 482 380 
drs.JNJacquelineGirbes-van Stapele corporate director Governance & Legal Services / secretaris raad van bestuur0317 483 215 
ir.LFMLeonieHeutinck Secretaris0317 485 088 
SSabineHuard Ambtelijk Secretaris WUR Council (COR/GV)0317 489 202 
mr.MKMaaikeJanssen Jurist0317 486 431 
dr.AEAstridMars Beleidsmedewerker Integriteit, secretaris CWI0317 480 226 
mr.WFEMFransPingen General Counsel / Compliance Officer / Functionaris Gegevensbescherming (F-G)0317 485 298 
mr.PPeterRas Jurist/advocaat0317 489 734 
mr.MMarkRiezebos Jurist06 34609951 
TRTessaRozemuller Paralegal/Woo-coördinator0317 481 175 
dr.ir.GHGabySchmelzer Ambtelijk secretaris, Technisch voorzitter Studentenraad0317 483 180 
drs.JMJJacquelineSchoone Ombudspersoon06 28043302 
JJoanSchrijvers Jurist / Privacy Officer0317 483 215 
HFCHermijnSpeelman Ambtelijk Secretaris Studentenraad (SR)0317 483 524 
MTMandyStevens-Janssen Secretaresse0317 483 215 
GAAnnekeVersluis Ambtelijk Secretaris WUR Council / OR-FB0317 481 516 
drs.JJacolinevan derZijden Secretaris Juridische Zaken0317 482 505